Temperatura wody w Zatoce Gdańskiej i Gdańsku | Aktualne pomiary

Temperatura wody w Zatoce Gdańskiej i Gdańsku | Aktualne pomiary
Autor Ignacy Gajewska
Ignacy Gajewska02.11.2023 | 8 min.

Temperatura wody Gdańsk jest jednym z kluczowych czynników decydujących o komforcie kąpieli w Zatoce Gdańskiej. Wahania temperatury wody w ciągu roku są dość znaczne, od zaledwie kilku stopni Celsjusza zimą do ponad 20°C latem. Dzięki stale prowadzonym pomiarom temperatury wody w Gdańsku i okolicach, kąpiący się mogą sprawdzić aktualne wartości i wybrać najdogodniejszy moment na plażowanie.

Kluczowe wnioski:
  • Latem temperatura wody w Zatoce Gdańskiej osiąga nawet 22-23°C.
  • Zimą spada nawet poniżej 2°C, co znacznie ogranicza możliwości kąpieli.
  • Największe dobowe wahania temperatury występują wiosną i jesienią.
  • Temperatura wody wpływa na rozwój flory i fauny Bałtyku.
  • Regularny monitoring pozwala przewidzieć najlepsze warunki do kąpieli.

Jak sprawdzić temperaturę wody w Gdańsku?

Aby poznać aktualną temperaturę wody w Zatoce Gdańskiej w rejonie Gdańska, można skorzystać z kilku źródeł informacji. Najprostszym sposobem jest sprawdzenie prognoz pogody dla Gdańska - często podają one również przewidywaną temperaturę wody. Dokładniejsze dane na bieżąco publikują specjalne serwisy monitoringowe.

W Gdańsku znajdują się 2 punkty pomiarowe temperatury Bałtyku - na główkach falochronów portowych. Na podstawie ich wskazań generowane są aktualizowane na bieżąco dane. Można je znaleźć m.in. na stronach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Oprócz tego informacje o temperaturze wody w Gdańsku podają lokalne serwisy pogodowe. Warto sprawdzać je przed wyjściem na plażę, by z wyprzedzeniem poznać panujące warunki. Niektóre z nich publikują również dane z kilku ostatnich dni dla porównania.

Jak działają punkty pomiarowe temperatury wody?

Punkty pomiarowe w Gdańsku wyposażone są w elektroniczne czujniki, które co godzinę automatycznie zapisują aktualną temperaturę wody morskiej. Dane te trafiają następnie do systemu monitoringu, skąd są udostępniane w internecie.

Czujniki umieszczone są ok. 1 metr pod powierzchnią wody. Dzięki temu pomiary nie są zaburzane przez krótkotrwałe wahania temperatury w warstwie przypowierzchniowej. Temperatura na głębokości 1 m jest bardziej stabilna.

Gdzie zmierzono najwyższą temperaturę wody w Zatoce Gdańskiej?

Najwyższe temperatury wody w Zatoce Gdańskiej notowane są zwykle w rejonie jej południowo-wschodniej części, na wysokości Sobieszewa i mierzei wiślanej po stronie Zatoki. Jest to płytki i silnie nasłoneczniony akwen, który szybko się nagrzewa.

Według danych pomiarowych IMGW w 2022 roku najwyższą temperaturę, 22,8°C, odnotowano w sierpniu w punkcie pomiarowym na mierzei wiślanej w Kątach Rybackich. Równie wysokie wartości osiąga woda w rejonie Stegny czy Sztutowa.

W centrum Zatoki Gdańskiej, na wysokości samego Gdańska, maksymalne temperatury są nieco niższe. Wynika to z większej głębokości i stałego przepływu chłodniejszej wody z głównego Basenu Gdańskiego.

Rekordowe temperatury Bałtyku w Polsce

Absolutny rekord temperatury wody w polskiej części Bałtyku padł w sierpniu 1992 r. w Łebie i wyniósł 25,2°C. Jest to jednak wartość wyjątkowa, notowana bardzo rzadko.

Większość rekordów padła w ostatnich latach, co wiąże się z globalnym ociepleniem. Dotyczy to również wód Zatoki Gdańskiej, gdzie coraz częściej notuje się letnie temperatury przekraczające 22°C.

Czytaj więcej: Ciepło z lodu | Ogrzewanie domu lodowym powietrzem

Czy temperatura Bałtyku w Gdańsku jest stała przez cały rok?

Temperatura wody w Bałtyku, w tym w rejonie Gdańska, zmienia się w rytmie pór roku. Różnica pomiędzy średnimi temperaturami zimą i latem może wynosić nawet ponad 20°C!

Zimą temperatura spada nawet poniżej 2°C, co praktycznie uniemożliwia kąpiele. Wyraźne ocieplenie zaczyna się w maju i trwa przez całe lato. Maksimum osiągane jest zwykle w sierpniu, kiedy woda nagrzewa się do 22-23°C.

Największe dobowe wahania temperatury występują wiosną i jesienią. Różnice rzędu 2-4°C między ranem a popołudniem nie należą do rzadkości. Latem i zimą dobowe zmiany są mniejsze.

Czynniki wpływające na temperaturę

Na temperaturę wody w Zatoce Gdańskiej wpływa przede wszystkim nasłonecznienie i cyrkulacja wód z głównego Bałtyku. Im więcej słońca i mniejszy dopływ chłodniejszej wody z zewnątrz, tym temperatura jest wyższa.

Duże znaczenie ma również głębokość. Płytsze akweny nagrzewają się szybciej niż głębsze rejony otwartego Bałtyku. Stąd latem wyższe temperatury w Zatoce Gdańskiej.

Kiedy woda w Zatoce Gdańskiej jest najchłodniejsza?

Temperatura wody w Zatoce Gdańskiej i Gdańsku | Aktualne pomiary

Najniższe temperatury wody w Zatoce Gdańskiej występują zwykle pomiędzy lutego a kwietnia. Szczególnie zimne są płytkie przybrzeżne wody Zatoki w okolicach luty i marzec.

Zgodnie z wieloletnimi pomiarami IMGW, średnia temperatura wody w marcu oscyluje w okolicach 2°C. Bywają jednak dni, gdy termometry pokazują zaledwie 0-1°C. Taka sytuacja miała miejsce np. w marcu 2018 r.

Niskie temperatury utrzymują się aż do maja, kiedy rozpoczyna się wyraźne ocieplenie wód. Ale nawet w czerwcu średnie wartości w Zatoce Gdańskiej wynoszą zaledwie 11-13°C.

Wpływ zimy na ekosystem Bałtyku

Bardzo niskie zimowe temperatury wody mogą negatywnie wpływać na faunę i florę Bałtyku. U wielu organizmów zaburza to cykle rozrodcze i rozwój.

Szczególnie wrażliwe są młode osobniki ryb czy skorupiaków, które przy temperaturach ok. 0°C są narażone na wychłodzenie i śmierć. Dotkliwe są również zjawiska lodowców przybrzeżnych.

Jaka jest optymalna temperatura kąpieli w Gdańsku?

Optymalna temperatura wody do kąpieli w morzu wynosi ok. 18-22°C. Pozwala ona na komfortowe i bezpieczne plażowanie przez dłuższy czas bez ryzyka wychłodzenia organizmu.

W Zatoce Gdańskiej wartości z tego przedziału osiągane są zwykle w miesiącach letnich od czerwca do sierpnia. W czerwcu i wrześniu woda bywa jeszcze nieco za zimna dla niektórych osób (15-17°C).

Dla amatorów lodowatych kąpieli odpowiednia może być również temperatura 13-15°C, jednak wiąże się to już z dużym obciążeniem dla organizmu i ryzykiem hipotermii.

Komfort termiczny w wodzie

Odczuwalna temperatura wody zależy też od temperatury powietrza i nasłonecznienia. Przy upale 18°C może wydawać się bardzo komfortowe, podczas pochmurnej pogody - już nie.

Duże znaczenie ma również temperatura samego ciała, która u dzieci jest zwykle wyższa niż u dorosłych. Dlatego mogą one traktować chłodniejszą wodę jako "ciepłą".

Na czym polegają pomiary temperatury wody w Zatoce Gdańskiej?

Monitoring temperatury wody w Zatoce Gdańskiej i innych akwenach Bałtyku prowadzony jest w Polsce głównie przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wykorzystuje się do tego sieć specjalnych punktów pomiarowych.

W punktach zamontowane są elektroniczne czujniki, które co godzinę automatycznie zapisują temperaturę wody morskiej. Dane trafiają na bieżąco do systemu monitoringu.

Czujniki umieszczone są zwykle ok. 1 metr pod powierzchnią, dzięki czemu pomiary nie są zaburzane przez krótkotrwałe fluktuacje temperatury wody przy powierzchni.

Wykorzystanie danych pomiarowych

Informacje o temperaturze Bałtyku wykorzystywane są głównie w codziennych prognozach pogody i ostrzeżeniach. Służą też celom naukowym - badaniu zmian klimatu i ich wpływu na ekosystem morza.

Coraz częściej dane te trafiają także do mediów i serwisów pogodowych, gdzie na bieżąco można sprawdzać temperaturę wody w konkretnych kąpieliskach.

Pomiary pozwalają m.in. wskazać najlepsze terminy i miejsca do kąpieli w morzu dla turystów. Mają więc duże znaczenie gospodarcze dla regionów nadmorskich.

Podsumowanie

Temperatura wody w Zatoce Gdańskiej i Gdańsku zmienia się sezonowo od kilku stopni zimą do ponad 20°C latem. Dzięki stale prowadzonym pomiarom możemy obserwować te wahania i sprawdzać aktualne wartości temperatury wody w Zatoce Gdańskiej, by wybrać optymalny czas na kąpiel. Latem osiąga ona komfortowe 18-22°C, zimą spada poniżej 2°C, co znacznie utrudnia kąpiele.

Najwyższe temperatury notuje się w płytkich, dobrze nasłonecznionych rejonach Zatoki Gdańskiej np. na mierzei wiślanej czy w okolicach Sztutowa. W Gdańsku są one nieco niższe ze względu na większą głębokość i wpływ chłodniejszych wód z głównego basenu. Ale i tak latem sięgają tu 20-22°C.

Monitorowanie temperatury Bałtyku ma duże znaczenie zarówno dla turystyki i gospodarki nadmorskiej, jak i dla nauki. Dane pomiarowe z punktów IMGW w Zatoce Gdańskiej są na bieżąco udostępniane i pomagają lepiej zrozumieć zmiany klimatu.

Sprawdzając temperaturę wody w Gdańsku na specjalnych serwisach pogodowych, możemy łatwo zaplanować najlepszy moment na plażowanie i kąpiel w morzu. Warto korzystać z monitoringu, by cieszyć się latem nad Bałtykiem.

Najczęściej zadawane pytania

Aktualną temperaturę wody w Zatoce Gdańskiej można sprawdzić na stronach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub w lokalnych serwisach pogodowych. Publikują one na bieżąco dane pomiarowe z czujników IMGW umieszczonych w wodzie.

Temperatura wody w Zatoce Gdańskiej wykazuje wyraźne zmiany sezonowe. Zimą spada do ok. 2°C, w lecie osiąga 22-23°C. Największe dobowe wahania występują wiosną i jesienią.

Optymalna temperatura do kąpieli w Zatoce Gdańskiej wynosi 18-22°C. Taka woda jest w okresie letnim, od czerwca do sierpnia. Wczesnym latem i jesienią temperatura może być już za niska dla niektórych osób.

Najwyższe temperatury osiąga woda w płytkich i dobrze nasłonecznionych rejonach Zatoki, np. na mierzei wiślanej czy w okolicach Sztutowa. W zacienionych i głębszych akwenach jest zwykle nieco chłodniej.

Regularny monitoring dostarcza cennych informacji dla turystyki, nauki i gospodarki nadmorskiej. Dane o temperaturze wody są wykorzystywane w prognozach pogody i badaniach klimatu.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Ile prądu zużywa pompa ciepła? Poznaj koszty eksploatacji tego urządzenia
  2. 23000 wnioskodawców oczekuje na zaległe wypłaty - NFOŚiGW i Czyste Powietrze - aktualizacja
  3. Kable solarne | Przewód solarny i kabel solarny - Twoje rozwiązanie instalacji fotowoltaicznej
  4. Prosument - definicja, kto to jest i jak zostać prosumentem energetycznym
  5. Ciepło z lodu | Ogrzewanie domu lodowym powietrzem
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Ignacy Gajewska
Ignacy Gajewska

Lubię cieszyć się spokojem w wiejskim otoczeniu i ekologicznym podejściem do życia. Moje teksty skupiają się na OZE, budownictwie, oraz ciekawostkach ze świata kina i seriali.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły