Rynek energii elektrycznej a net-billing. Cena sprzedaży w styczniu.

Rynek energii elektrycznej a net-billing. Cena sprzedaży w styczniu.
Autor Roksana Przybylska
Roksana Przybylska15.02.2024 | 1 min.

Spis treści

Cena sprzedaży energii elektrycznej w styczniu 2024 roku wyniosła 437,02 zł za MWh. Jest to stawka ustalona w ramach systemu net-billing, na podstawie której rozliczani są prosumenti. W artykule wyjaśnimy, czym jest rynkowa cena energii, w oparciu o którą ustalono tę stawkę oraz jak oblicza się miesięczną cenę energii elektrycznej. Przeanalizujemy również, jak kształtuje się relacja pomiędzy cenami zakupu a cenami sprzedaży energii. Na koniec rzucimy okiem na prognozy oraz planowane zmiany w systemie rozliczeń, które wejdą w życie w połowie 2024 roku.

Cena sprzedaży energii w styczniu

Rynkowa cena energii elektrycznej (RCE), na podstawie której ustalona została stawka sprzedaży energii dla prosumentów w styczniu 2024 roku, wyniosła 437,02 zł za MWh. Jest to cena ważona ilością energii wprowadzonej do sieci przez prosumentów w poprzednim miesiącu.

Podana stawka dotyczy tzw. net-billingu, czyli nowego systemu rozliczeń prosumentów, który został wprowadzony od 1 kwietnia 2022 roku. W tym modelu za energię elektryczną oddaną do sieci prosument otrzymuje wynagrodzenie w formie środków zapisywanych na specjalnym koncie (depozyt prosumencki).

Jak oblicza się miesięczną cenę sprzedaży energii?

Aby wyjaśnić, w jaki sposób wyznaczana jest cena sprzedaży energii elektrycznej w ramach net-billingu, trzeba najpierw zrozumieć, czym jest rynkowa cena energii (RCE). Jest ona średnią ceną energii na rynku dnia następnego, ustalaną dla każdej godziny.

Natomiast miesięczna rynkowa cena energii (RCEm) stanowi średnią ważoną ze wszystkich RCE w danym miesiącu. Jest więc wypadkową zarówno cen na rynku, jak i wolumenu energii wprowadzonej do sieci przez prosumentów.

Korekty miesięcznej ceny energii

Miesięczna rynkowa cena energii, która służy do wyznaczania cen sprzedaży dla prosumentów, może podlegać okresowym korektom. Są one związane ze zmianami w odczytach ilości energii oddanej do sieci, przekazywanymi przez operatorów systemów dystrybucyjnych.

Skorygowana cena sprzedaży energii elektrycznej musi zostać następnie uwzględniona w rozliczeniach prosumentów. Jeśli nowe dane pomiarowe wpłyną na zwiększenie RCEm, prosument otrzyma wyższe wynagrodzenie za sprzedaną energię. W przypadku obniżki - kwota na jego koncie również zmaleje.

RCEm za styczeń została ogłoszona na poziomie 437,02 zł za MWh. Jednak jeśli w kolejnych miesiącach nastąpi jej korekta, faktyczne przychody prosumentów mogą się zmienić.

Dlatego warto śledzić na bieżąco informacje o ewentualnych modyfikacjach cen sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu net-billing.

Porównanie cen zakupu i sprzedaży

Aby ocenić opłacalność instalacji fotowoltaicznej dla prosumenta, trzeba porównać cenę sprzedaży energii z jej ceną zakupu. Poniższa tabela przedstawia takie zestawienie dla 500 kWh energii oddanej i pobranej w styczniu 2024 r.

Sprzedawca Cena EE czynnej (zł/500 kWh) Cena sprzedaży (zł/500 kWh) Różnica (zł)
Enea 254,75 218,51 -36,24
Tauron 255,05 218,51 -36,54

Jak wynika z danych, mimo podwyżki cen sprzedaży energii w styczniu, nadal są one niższe od jej cen zakupu. Prosument musi więc dopłacać do rachunku ok. 36 zł za każde 500 kWh pobrane z sieci.

Prognoza cen energii w 2024 roku

Rynek energii elektrycznej a net-billing. Cena sprzedaży w styczniu.

Według ekspertów rynku energii elektrycznej, w 2024 roku należy spodziewać się dalszych zmian w systemie rozliczeń oraz poziomie cen sprzedaży dla prosumentów.

Wprawdzie od 1 lipca 2024 miała wejść w życie rozliczenia godzinowa za energię oddawaną do sieci, jednak termin ten może ulec przesunięciu. Ponadto pojawiają się sygnały o wprowadzeniu stałej ceny odkupu prądu z mikroinstalacji PV, gwarantującej zwrot kosztów inwestycji w 7 lat.

Trudno obecnie przewidzieć dokładny kierunek i skalę tych zmian. Niemniej warto śledzić informacje regulacyjne, gdyż będą miały przełożenie na rynkową cenę energii elektrycznej i rozliczenia prosumentów w ramach net-billingu.

Podsumowanie

W artykule omówiono kwestię ceny sprzedaży energii elektrycznej w styczniu 2024 roku w kontekście obowiązującego systemu net-billing. Wyjaśniono, czym jest rynkowa cena energii, na bazie której ustalane są miesięczne stawki dla prosumentów. Przeanalizowano także, w jaki sposób oblicza się i koryguje tę cenę oraz jak kształtuje się relacja pomiędzy kosztami zakupu a przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto przedstawiono przewidywania co do dalszych zmian systemu rozliczeń i poziomu cen energii w 2024 roku.

Podsumowując, artykuł dostarcza czytelnikowi praktycznej wiedzy na temat aktualnego modelu rozliczeń prosumentów, poziomu cen sprzedaży energii elektrycznej oraz prognozowanych modyfikacji systemu wsparcia mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Najczęstsze pytania

W styczniu 2024 roku miesięczna rynkowa cena energii elektrycznej (RCEm) wynosiła 437,02 zł/MWh. To właśnie ta stawka służy do rozliczania prosumentów w systemie net-billing.

Tak, RCEm jest korygowana w przypadku zmian w danych pomiarowych przekazywanych przez OSD. Jeśli różnica w stosunku do wcześniejszej ceny przekroczy 0,1%, obowiązuje skorygowana stawka.

Ceny sprzedaży są nadal niższe od cen zakupu energii elektrycznej. W styczniu 2024 r. różnica dla prosumentów wynosiła ok. 14-15%, co oznacza konieczność dopłaty z własnej kieszeni.

Według zapowiedzi rządu, od 1 lipca 2024 r. miały wejść rozliczenia godzinowe. Jednak termin ten może zostać przesunięty, dodatkowo rozważa się wprowadzenie stałej ceny odkupu energii z mikroinstalacji PV.

Informacje o wysokości miesięcznej rynkowej ceny energii elektrycznej, służącej do rozliczania prosumentów, są publikowane na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

5 Podobnych Artykułów

  1. Ile prądu zużywa pompa ciepła? Poznaj koszty eksploatacji tego urządzenia
  2. Nie przegap podczas podróży: Francuskie seriale na Netflix
  3. 2 mln zł na modernizację sieci. Umowa ENEA z EBI o podpisanie.um deglaracja.
  4. Kable solarne | Przewód solarny i kabel solarny - Twoje rozwiązanie instalacji fotowoltaicznej
  5. Prosument - definicja, kto to jest i jak zostać prosumentem energetycznym
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Roksana Przybylska
Roksana Przybylska

Jestem pasjonatką życia na wsi i ekologii. Na blogu znajdziesz wiele ciekawych artykułów na temat odnawialnych źródeł energii, domu i budowlanki oraz recenzji filmów i seriali. Razem odkryjmy piękno życia na wsi!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły

AktualnościMałe wiatraki i dopłaty: Konfederacja Lewiatan zabrała głos.

Program "Moja Elektrownia Wiatrowa" z dopłatami do przydomowych małych wiatraków wzbudził kontrowersje. Konfederacja Lewiatan skrytykowała jego wprowadzenie bez należytych analiz. Jednak małe wiatraki mogą przyczynić się do rozwoju energetyki wiatrowej i wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii. Istotna jest zatem przemyślana polityka energetyczna oparta na dogłębnych analizach.