Mój prąd dofinansowanie fotowoltaiki - dotacja 2023 dla każdego

 Mój prąd dofinansowanie fotowoltaiki - dotacja 2023 dla każdego
Autor Olga Kowalczyk
Olga Kowalczyk13.09.2023 | 6 min.

Fotowoltaika cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Nie dziwi więc, że rząd postanowił wesprzeć obywateli w inwestycjach w odnawialne źródła energii. Jednym z programów, dzięki któremu można otrzymać dotację na montaż paneli fotowoltaicznych, jest Mój Prąd. Sprawdźmy, jak działa ten program w 2023 roku i kto może ubiegać się o dofinansowanie.

Jak działa program Mój Prąd w 2023 roku?

Program Mój Prąd istnieje od 2019 roku i cieszy się niesłabnącą popularnością. Dofinansowanie skierowane jest dla osób fizycznych na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW. Dotację można otrzymać maksymalnie raz na jeden budynek mieszkalny. Warunkiem jest posiadanie umowy kompleksowej regulującej kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

W 2023 roku nabór wniosków w ramach programu Mój Prąd podzielony jest na cztery tury. Pierwsza trwała od 1 do 31 marca, kolejne zaplanowano odpowiednio na: 1-30 czerwca, 1-30 września oraz 1-31 grudnia. Maksymalna kwota dotacji w 2023 roku wynosi 21 tys. zł przy kosztach kwalifikowanych do 50 tys. zł. Oznacza to, że można liczyć na zwrot nawet do 50% kosztów inwestycji w fotowoltaikę.

Kto może skorzystać z dotacji Mój Prąd na fotowoltaikę?

Z dofinansowania Mój Prąd mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Ważne, aby były to osoby pełnoletnie.

Dotację mogą otrzymać zarówno osoby fizyczne będące konsumentami, jak i prowadzące działalność gospodarczą. W przypadku współwłasności, wniosek składa jedna osoba, wskazując pozostałych współwłaścicieli. Jeśli nieruchomość objęta jest wspólnością majątkową, wniosek wypełnia osoba wskazana w dokumentach jako prowadząca sprawy majątkowe.

Ile wynosi dofinansowanie z programu Mój Prąd w 2023?

W ramach programu Mój Prąd można otrzymać dotację do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, nie więcej jednak niż 21 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Maksymalna moc instalacji to 10 kWp, a minimalna 2 kWp.

Koszty kwalifikowane to m.in. dokumentacja, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętej wsparciem. Dotacją nie są objęte koszty robót wykonanych samodzielnie przez wnioskodawcę. Cała inwestycja musi zostać zrealizowana w czasie obowiązywania programu.

Jakie są terminy naboru wniosków Mój Prąd 2023?

 Mój prąd dofinansowanie fotowoltaiki - dotacja 2023 dla każdego

Jak już wspomniano, w 2023 roku przewidziano cztery tury naboru wniosków w ramach programu Mój Prąd:

 • 1-31 marca
 • 1-30 czerwca
 • 1-30 września
 • 1-31 grudnia

Warto śledzić terminy i składać wnioski od razu po uruchomieniu naboru, ponieważ środki mogą się szybko wyczerpać. Dodatkowe rundy naboru ogłaszane są w zależności od dostępności budżetu.

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia wniosku Mój Prąd?

Aby ubiegać się o dotację z programu Mój Prąd, należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany formulaz wniosku o dofinansowanie
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego
 • Zgoda właściciela/współwłaścicieli budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego na montaż instalacji OZE (jeśli dotyczy)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (jeśli dotyczy)

Formularz wniosku oraz wzory załączników dostępne są na stronie programu. Dokumenty można złożyć osobiście, pocztą lub przez platformę gov.pl.

Gdzie złożyć wniosek o dotację Mój Prąd na montaż fotowoltaiki?

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokumenty można złożyć na trzy sposoby:

 • Osobiście w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie lub w jednym z Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych NFOŚiGW w całej Polsce
 • Pocztą na adres siedziby NFOŚiGW w Warszawie
 • Przez platformę gov.pl za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego

Najszybszym sposobem jest złożenie wniosku przez internet. Dzięki temu unikamy kolejek i opóźnień związanych z wysyłką pocztą tradycyjną.

Jakie są zasady rozliczenia dotacji z programu Mój Prąd?

Aby otrzymać pieniądze z dotacji Mój Prąd, po zakończeniu inwestycji należy złożyć wniosek o płatność wraz z załącznikami potwierdzającymi montaż instalacji fotowoltaicznej. Są to m.in. faktury i protokoły odbioru.

Dotacja wypłacana jest w terminie 90 dni od dnia złożenia kompletnych i prawidłowo wypełnionych dokumentów. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto beneficjenta programu wskazane we wniosku.

Jak długo trzeba czekać na wypłatę dofinansowania Mój Prąd?

Zgodnie z zasadami programu, wypłata dotacji Mój Prąd powinna nastąpić w ciągu 90 dni od złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. Jednak w praktyce czas oczekiwania na przelew może się wydłużyć nawet do kilku miesięcy ze względu na dużą liczbę wniosków.

Najlepiej złożyć dokumenty rozliczeniowe od razu po zakończeniu inwestycji. Warto też pilnować, aby wszystkie wymagane załączniki były kompletne i poprawnie wypełnione. Pozwoli to skrócić czas weryfikacji wniosku i przyspieszyć wypłatę dotacji z programu Mój Prąd.

Podsumowanie

Program Mój Prąd to świetna okazja, aby pozyskać dotację nawet do 21 tys. zł na instalację fotowoltaiczną. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych. W 2023 roku przewidziano 4 tury naboru wniosków. Aby otrzymać pieniądze, po montażu instalacji trzeba złożyć rozliczenie i cierpliwie poczekać maksymalnie 90 dni na przelew.

Najczęściej zadawane pytania

Nie, dofinansowanie przyznawane jest tylko raz dla jednego budynku mieszkalnego.

Nie, koszty prac wykonanych samodzielnie nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach programu Mój Prąd.

Nie, aby otrzymać dotację cała inwestycja musi zostać zrealizowana w trakcie trwania programu Mój Prąd.

Jest to bezzwrotne dofinansowanie wypłacane w formie dotacji przelewem na konto beneficjenta.

Tak, dotację Mój Prąd można łączyć z ulgą termomodernizacyjną oraz innymi dopłatami na fotowoltaikę.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Ile prądu zużywa pompa ciepła? Poznaj koszty eksploatacji tego urządzenia
 2. 23000 wnioskodawców oczekuje na zaległe wypłaty - NFOŚiGW i Czyste Powietrze - aktualizacja
 3. Jak obliczyć moc bierną i czynną? Wzory i przykłady obliczeń jednostek mocy
 4. Przewody i kable do paneli fotowoltaicznych - jakie wybrać?
 5. Elektryczna deska surfingowa - jak wybrać i używać?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Olga Kowalczyk
Olga Kowalczyk

Jako miłośniczka natury i ekologii, moje artykuły skupiają się na tematach związanych z odnawialnymi źródłami energii, życiem na wsi oraz nowinkami z dziedziny budownictwa. Odkrywaj ze mną uroki życia wiejskiego!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły