Decyzja UOKiK: Enea ma zwrócić niesłusznie pobrane opłaty energii elektrycznej

Decyzja UOKiK: Enea ma zwrócić niesłusznie pobrane opłaty energii elektrycznej
Autor Roksana Przybylska
Roksana Przybylska16.02.2024 | 6 min.

Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na Eneę obowiązek zwrotu niesłusznie pobranych opłat od klientów. Spółka energetyczna oferowała umowy z zamrożeniem cen prądu, ale dodatkowo doliczała miesięczne opłaty handlowe, o których konsumenci nie byli informowani. Ponadto Enea stosowała wysokie kary za wcześniejsze wypowiedzenie umów. Teraz klienci będą mogli ubiegać się o rekompensaty, a firma zobowiązana jest do indywidualnego powiadomienia poszkodowanych. To kolejny przykład interwencji UOKiK mającej na celu ochronę praw konsumentów w sektorze energii.

Niesłuszne opłaty handlowe Enei

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję nakładającą na spółkę Enea obowiązek zwrotu niesłusznie pobranych opłat od klientów indywidualnych. Kontrola UOKiK wykazała, że Enea oferowała umowy z gwarancją niezmiennej ceny za energię elektryczną, ale dodatkowo doliczała comiesięczne opłaty handlowe, o których konsumenci nie byli informowani w materiałach reklamowych.

Opłaty te nie były uwidocznione w cennikach i ofertach przedstawianych potencjalnym klientom. Konsument podpisujący umowę mógł zatem nie mieć pełnej wiedzy na temat rzeczywistej wysokości miesięcznych rachunków za prąd. Taka praktyka została uznana przez Urząd za nieuczciwą i naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Brak transparentności wobec klientów

Decyzja UOKiK argumentuje, że Enea powinna w sposób jasny i zrozumiały informować konsumentów o wszelkich opłatach składających się na ostateczną cenę energii elektrycznej. Tymczasem dodatkowa opłata handlowa była ukryta w zapisach umowy, co mogło wprowadzać klientów w błąd.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny podkreślił, że każda opłata nałożona na konsumenta powinna być transparentnie ujawniona jeszcze przed podpisaniem umowy. Ukrywanie dodatkowych kosztów to nieuczciwe praktyki rynkowe.

Kary za zerwanie umowy z Eneą

Kolejnym zarzutem Urzędu było stosowanie przez Eneę rażąco wysokich kar umownych za zerwanie umowy przez klienta przed upływem okresu obowiązywania gwarantowanej ceny. Kary te sięgały nawet 2000 zł, co znacznie przewyższało średnie miesięczne rachunki i stanowiło istotną barierę dla zmiany sprzedawcy energii.

Tymczasem, zgodnie z prawem konsumenci powinni mieć swobodę w wyborze najkorzystniejszych ofert na rynku energii elektrycznej. Narzucanie wygórowanych kar finansowych za rezygnację z umowy ogranicza tę swobodę i może być uznane za nieuczciwą praktykę rynkową - argumentuje UOKiK.

Kary umowne nie mogą mieć charakteru rażąco wygórowanego i przekraczającego realne koszty poniesione przez przedsiębiorcę z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy przez konsumenta - stwierdził Tomasz Chróstny.

Zwrot pieniędzy dla poszkodowanych

W konsekwencji decyzji Urzędu, Enea będzie zobowiązana do zwrotu niesłusznie pobranych od klientów opłat. Dotyczy to zarówno dodatkowych opłat handlowych, jak i nadmiernych kar umownych.

Konsumenci, którzy wcześniej występowali z reklamacjami w tej sprawie, zostaną objęci zwrotem środków. Dodatkowo Enea ma obowiązek indywidualnego powiadomienia klientów o możliwości ubiegania się o rekompensaty za niewłaściwe naliczanie opłat w przeszłości.

Wnioski o zwrot pieniędzy

Klienci Enei będą mogli składać do spółki wnioski o zwrot nadpłaconych kwot w terminie do 3 miesięcy od otrzymania zawiadomienia. Enea uruchomi też specjalną infolinię, aby ułatwić klientom uzyskanie informacji w tej sprawie.

Jak podkreśla UOKiK, istotne jest, aby konsumenci sprawdzili umowy z Eneą i wystąpili o przysługujące im zwroty. Tylko w ten sposób będą mogli odzyskać pieniądze niesłusznie pobrane w ramach nieuczciwych praktyk spółki.

Rezygnacja Enei z umów gwarantujących cenę

Decyzja UOKiK: Enea ma zwrócić niesłusznie pobrane opłaty energii elektrycznej

Decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmusiły Eneę do zaprzestania stosowania kwestionowanych praktyk rynkowych. Od czerwca 2021 r. spółka zaprzestała oferowania klientom umów z gwarancją niezmiennej ceny za energię na okres 2-3 lat.

Ponadto Enea zamieściła na swojej stronie internetowej oraz profilu na Facebooku komunikat informujący o decyzjach UOKiK oraz o przysługujących konsumentom roszczeniach. Firma deklaruje też pełną współpracę z Urzędem w celu jak najszybszego zadośćuczynienia klientom.

To kolejny przykład, gdy interwencja UOKiK przyczynia się do poprawy sytuacji konsumentów na rynku energii elektrycznej. Wcześniej podobne działania były podejmowane wobec innych dużych spółek energetycznych.

Infolinia dla klientów w sprawie rekompensat

Aby ułatwić klientom dochodzenie zwrotu nienależnych opłat, Enea uruchamia specjalną infolinię. Konsultanci będą udzielać informacji na temat:

Dzięki temu konsumenci będą mogli uzyskać fachową pomoc i pełną informację na temat przysługujących im praw i roszczeń wynikających z decyzji UOKiK. Infolinia ułatwi dochodzenie zwrotu nienależnych opłat pobranych przez Eneę w ramach nieuczciwych praktyk rynkowych.

Klienci powinni sprawdzić umowy i dochodzić roszczeń

Istotne jest, aby konsumenci sprawdzili umowy podpisane z Eneą i wystąpili o zwrot niesłusznie pobranych opłat oraz odszkodowań. Tylko w ten sposób odzyskają pieniądze, które zostały naliczone niezgodnie z prawem i zasadami uczciwego obrotu.

Rodzaj nienależnych opłat Wysokość
Opłata handlowa 5-15 zł miesięcznie
Kara umowna za rezygnację z umowy Nawet 2000 zł

Z opublikowanych decyzji UOKiK jasno wynika, że pobieranie tych opłat było bezprawne i naruszało interesy konsumentów. Dlatego konsumenci powinni skorzystać z przysługujących im uprawnień, aby odzyskać utracone pieniądze.

Decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów to ważny krok w kierunku uporządkowania rynku sprzedaży energii elektrycznej i ograniczenia nieuczciwych praktyk ze strony dużych koncernów energetycznych.

Podsumowanie

Decyzja UOKiK nakłada na firmę Enea obowiązek zwrotu niesłusznie pobranych opłat od klientów indywidualnych. Spółka energetyczna doliczała dodatkowe opłaty handlowe do umów gwarantujących cenę prądu, o których konsumenci nie byli informowani. Ponadto Enea nakładała zbyt wysokie kary za zerwanie umów. Teraz klienci mogą się ubiegać o rekompensaty, a Enea musi indywidualnie powiadomić poszkodowanych o przysługujących im roszczeniach. To kolejny przykład ochrony praw konsumentów na rynku energii elektrycznej.

Konsumenci powinni sprawdzić umowy z Eneą i złożyć wnioski o zwrot niesłusznie naliczonych opłat oraz odszkodowań. Tylko wtedy odzyskają pieniądze pobrane przez Eneę w ramach nieuczciwych praktyk, co potwierdzają decyzje UOKiK.

Najczęstsze pytania

Enea stosowała dwie nieuczciwe praktyki - po pierwsze, doliczała dodatkowe miesięczne opłaty handlowe do rachunków klientów, które nie były wyraźnie ujawniane w ofertach i umowach. Po drugie, nakładała rażąco wysokie, sięgające nawet 2000 zł kary za zerwanie umowy przed końcem okresu obowiązywania gwarantowanej ceny.

Zwrot pieniędzy przysługuje klientom indywidualnym, którzy mieli w przeszłości zawarte umowy z gwarancją ceny z Eneą i byli obciążani nieujawnionymi opłatami handlowymi lub karami umownymi. Dotyczy to zarówno osób, które składały reklamacje, jak i tych, które jeszcze tego nie zrobiły.

Kwota zwrotu zależy od okresu obowiązywania umowy i wysokości naliczonych opłat lub kar. Szacuje się, że klienci mogą odzyskać od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Maksymalnie kwota może wynieść około 2000 zł w przypadku nałożenia wygórowanej kary umownej.

Aby odzyskać pieniądze od Enei, należy złożyć wniosek do spółki - osobiście, pocztą lub przez e-mail. Enea uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można uzyskać informacje jak skompletować wniosek i jakie dokumenty dołączyć. Szczegóły dostępne są też na stronie internetowej firmy.

Wnioski o zwrot nienależnych opłat można składać do 3 miesięcy od otrzymania od Enei indywidualnego powiadomienia o takiej możliwości. Enea musi powiadomić każdego poszkodowanego klienta, więc termin 3 miesięcy liczy się indywidualnie dla każdej osoby.

5 Podobnych Artykułów

  1. Ile prądu zużywa pompa ciepła? Poznaj koszty eksploatacji tego urządzenia
  2. Nie przegap podczas podróży: Francuskie seriale na Netflix
  3. 2 mln zł na modernizację sieci. Umowa ENEA z EBI o podpisanie.um deglaracja.
  4. Kable solarne | Przewód solarny i kabel solarny - Twoje rozwiązanie instalacji fotowoltaicznej
  5. Prosument - definicja, kto to jest i jak zostać prosumentem energetycznym
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Roksana Przybylska
Roksana Przybylska

Jestem pasjonatką życia na wsi i ekologii. Na blogu znajdziesz wiele ciekawych artykułów na temat odnawialnych źródeł energii, domu i budowlanki oraz recenzji filmów i seriali. Razem odkryjmy piękno życia na wsi!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły

AktualnościMałe wiatraki i dopłaty: Konfederacja Lewiatan zabrała głos.

Program "Moja Elektrownia Wiatrowa" z dopłatami do przydomowych małych wiatraków wzbudził kontrowersje. Konfederacja Lewiatan skrytykowała jego wprowadzenie bez należytych analiz. Jednak małe wiatraki mogą przyczynić się do rozwoju energetyki wiatrowej i wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii. Istotna jest zatem przemyślana polityka energetyczna oparta na dogłębnych analizach.