Budżet i termin mojego prądu - 2024: ogłoszony

Budżet i termin mojego prądu - 2024: ogłoszony
Autor Roksana Przybylska
Roksana Przybylska09.04.2024 | 10 min.

Budżet i termin Mojego Prądu na 2024 ogłoszony

Już niedługo posiadacze domowych instalacji fotowoltaicznych będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach kolejnej odsłony programu "Mój Prąd". Zgodnie z ostatnimi informacjami, planowany termin ogłoszenia nowego naboru wniosków przypada na drugi kwartał 2024 roku, co oznacza, że najwcześniej będziemy mogli się spodziewać startu programu w kwietniu lub maju. Co więcej, fundusze na realizację tej edycji mają pochodzić z europejskiego Funduszu FEniKS, co znacznie rozszerza grono potencjalnych beneficjentów.

Termin ogłoszenia nowego naboru programu "Mój Prąd" 2024

Jeśli jesteś posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej lub planujesz taką inwestycję, to zapewne z niecierpliwością oczekujesz na informacje dotyczące budżetu i terminu programu "Mój Prąd" na 2024 rok. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, planowany termin ogłoszenia nowego naboru wniosków do tego popularnego programu dotacyjnego przypada na drugi kwartał 2024 roku. To oznacza, że najwcześniej możemy spodziewać się startu programu w kwietniu lub maju przyszłego roku.

Ta informacja z pewnością ucieszy wszystkich, którzy chcą skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Warto podkreślić, że w porównaniu do poprzednich edycji, budżet programu "Mój Prąd" w 2024 roku będzie pochodził z europejskiego Funduszu FEniKS. To z pewnością otworzy drzwi dla większej liczby potencjalnych beneficjentów, gdyż umożliwi pokrycie kosztów inwestycji poniesionych w latach 2021-2027.

Czytaj więcej: Rewolucyjne narzędzie Singapurczyków odmładza panele PV o 5 lat

Finansowanie programu "Mój Prąd" z Funduszu FEniKS

Decyzja o finansowaniu programu "Mój Prąd" z Funduszu FEniKS to bardzo ważna informacja dla wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z tego wsparcia. Oznacza to, że zakres czasowy, w którym można ponieść koszty inwestycji i ubiegać się o dofinansowanie, zostaje znacznie rozszerzony. Przed tą zmianą, program "Mój Prąd" był finansowany ze środków krajowych, co ograniczało możliwość refundacji wydatków sprzed roku 2021.

Dzięki nowym źródłom finansowania, osoby, które już zainwestowały w fotowoltaikę lub planują to zrobić w najbliższym czasie, będą mogły ubiegać się o dotację w ramach kolejnej edycji programu "Mój Prąd". To z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w polskich gospodarstwach domowych.

Zmiany w programie "Mój Prąd" na 2024 rok

Zdjęcie Budżet i termin mojego prądu - 2024: ogłoszony

Oprócz nowego źródła finansowania, w tegorocznej odsłonie programu "Mój Prąd" możemy spodziewać się kilku innych istotnych zmian. Jedną z nich jest obowiązek instalacji magazynu energii w ramach dofinansowanej inwestycji fotowoltaicznej. Do tej pory montaż takiego magazynu nie był wymagany, ale teraz stanie się on integralnym elementem kwalifikującym do uzyskania wsparcia.

Ponadto, zmianie ulegną minimalna i maksymalna moc dotowanego systemu fotowoltaicznego. Dotychczas można było otrzymać dofinansowanie tylko na instalacje o mocy od 2 kW do 10 kW. Niewykluczone, że w 2024 roku limity te zostaną podniesione, dając większe możliwości osobom zainteresowanym montażem paneli o większej wydajności.

Obowiązek instalacji magazynu energii w nowym programie "Mój Prąd"

Jedną z kluczowych zmian w programie "Mój Prąd" na 2024 rok jest wprowadzenie obowiązku instalacji magazynu energii w ramach dofinansowanej inwestycji fotowoltaicznej. Do tej pory montaż takiego magazynu nie był wymagany, ale teraz stanie się on integralnym elementem kwalifikującym do uzyskania wsparcia.

Decyzja ta z pewnością wpłynie na sposób, w jaki gospodarstwa domowe korzystają z energii słonecznej. Magazyny energii pozwolą lepiej wykorzystać wyprodukowaną przez instalację PV energię elektryczną, umożliwiając jej przechowywanie i wykorzystanie w późniejszym czasie. To z kolei przyczyni się do zwiększenia efektywności inwestycji w fotowoltaikę i pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii.

Zmiany w zakresie mocy dotowanego systemu PV

Kolejną istotną zmianą, która może zostać wprowadzona w programie "Mój Prąd" na 2024 rok, są modyfikacje dotyczące minimalnej i maksymalnej mocy dotowanego systemu fotowoltaicznego. Do tej pory, środki można było otrzymać tylko na instalacje o mocy od 2 kW do 10 kW.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, limit ten może zostać podniesiony w nadchodzącej edycji programu. To otwiera drzwi dla większej liczby gospodarstw domowych, które chcą zainwestować w fotowoltaikę o większej wydajności i pokryć większą część swojego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Dofinansowanie tylko na pompy ciepła z listy ZUM

Jednym z kolejnych elementów, który ulegnie zmianie w programie "Mój Prąd" w 2024 roku, będzie zasada dotycząca dofinansowania pomp ciepła. Podobnie jak w przypadku programu Czyste Powietrze, wsparcie finansowe będzie przyznawane tylko na te pompy ciepła, które znajdą się na specjalnej liście ZUM (Zintegrowanego Wykazu Urządzeń i Materiałów).

Obecne zasady Nowe zasady w 2024 roku
Brak ograniczeń co do modeli pomp ciepła Dofinansowanie tylko dla pomp ciepła z listy ZUM
Możliwość uzyskania wsparcia na dowolną pompę ciepła Pompy ciepła muszą przejść szczegółowe badania i spełniać określone kryteria

To rozwiązanie ma na celu zapewnienie, że dofinansowanie trafia na urządzenia wysokiej jakości i efektywności. Każda pompa ciepła będzie musiała przejść szczegółowe testy i spełnić ścisłe wymagania, aby kwalifikować się do otrzymania wsparcia w ramach programu "Mój Prąd".

Budżet i termin mojego prądu - 2024: ogłoszony

Już niedługo posiadacze domowych instalacji fotowoltaicznych będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach kolejnej odsłony programu "Mój Prąd". Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, planowany termin ogłoszenia nowego naboru wniosków do tego popularnego programu dotacyjnego przypada na drugi kwartał 2024 roku, co oznacza, że najwcześniej możemy spodziewać się startu programu w kwietniu lub maju przyszłego roku. Co więcej, fundusze na realizację tej edycji mają pochodzić z europejskiego Funduszu FEniKS, co znacznie rozszerza grono potencjalnych beneficjentów.

Termin ogłoszenia nowego naboru programu "Mój Prąd" 2024

Jeśli jesteś posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej lub planujesz taką inwestycję, to zapewne z niecierpliwością oczekujesz na informacje dotyczące budżetu i terminu programu "Mój Prąd" na 2024 rok. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, planowany termin ogłoszenia nowego naboru wniosków do tego popularnego programu dotacyjnego przypada na drugi kwartał 2024 roku. To oznacza, że najwcześniej możemy spodziewać się startu programu w kwietniu lub maju przyszłego roku.

Ta informacja z pewnością ucieszy wszystkich, którzy chcą skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Warto podkreślić, że w porównaniu do poprzednich edycji, budżet programu "Mój Prąd" w 2024 roku będzie pochodził z europejskiego Funduszu FEniKS. To z pewnością otworzy drzwi dla większej liczby potencjalnych beneficjentów, gdyż umożliwi pokrycie kosztów inwestycji poniesionych w latach 2021-2027.

Finansowanie programu "Mój Prąd" z Funduszu FEniKS

Decyzja o finansowaniu programu "Mój Prąd" z Funduszu FEniKS to bardzo ważna informacja dla wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z tego wsparcia. Oznacza to, że zakres czasowy, w którym można ponieść koszty inwestycji i ubiegać się o dofinansowanie, zostaje znacznie rozszerzony. Przed tą zmianą, program "Mój Prąd" był finansowany ze środków krajowych, co ograniczało możliwość refundacji wydatków sprzed roku 2021.

Dzięki nowym źródłom finansowania, osoby, które już zainwestowały w fotowoltaikę lub planują to zrobić w najbliższym czasie, będą mogły ubiegać się o dotację w ramach kolejnej edycji programu "Mój Prąd". To z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w polskich gospodarstwach domowych.

Zmiany w programie "Mój Prąd" na 2024 rok

Oprócz nowego źródła finansowania, w tegorocznej odsłonie programu "Mój Prąd" możemy spodziewać się kilku innych istotnych zmian. Jedną z nich jest obowiązek instalacji magazynu energii w ramach dofinansowanej inwestycji fotowoltaicznej. Do tej pory montaż takiego magazynu nie był wymagany, ale teraz stanie się on integralnym elementem kwalifikującym do uzyskania wsparcia.

Ponadto, zmianie ulegną minimalna i maksymalna moc dotowanego systemu fotowoltaicznego. Dotychczas można było otrzymać dofinansowanie tylko na instalacje o mocy od 2 kW do 10 kW. Niewykluczone, że w 2024 roku limity te zostaną podniesione, dając większe możliwości osobom zainteresowanym montażem paneli o większej wydajności.

Obowiązek instalacji magazynu energii w nowym programie "Mój Prąd"

Jedną z kluczowych zmian w programie "Mój Prąd" na 2024 rok jest wprowadzenie obowiązku instalacji magazynu energii w ramach dofinansowanej inwestycji fotowoltaicznej. Do tej pory montaż takiego magazynu nie był wymagany, ale teraz stanie się on integralnym elementem kwalifikującym do uzyskania wsparcia.

Decyzja ta z pewnością wpłynie na sposób, w jaki gospodarstwa domowe korzystają z energii słonecznej. Magazyny energii pozwolą lepiej wykorzystać wyprodukowaną przez instalację PV energię elektryczną, umożliwiając jej przechowywanie i wykorzystanie w późniejszym czasie. To z kolei przyczyni się do zwiększenia efektywności inwestycji w fotowoltaikę i pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii.

Zmiany w zakresie mocy dotowanego systemu PV

Kolejną istotną zmianą, która może zostać wprowadzona w programie "Mój Prąd" na 2024 rok, są modyfikacje dotyczące minimalnej i maksymalnej mocy dotowanego systemu fotowoltaicznego. Do tej pory, środki można było otrzymać tylko na instalacje o mocy od 2 kW do 10 kW.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, limit ten może zostać podniesiony w nadchodzącej edycji programu. To otwiera drzwi dla większej liczby gospodarstw domowych, które chcą zainwestować w fotowoltaikę o większej wydajności i pokryć większą część swojego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Dofinansowanie tylko na pompy ciepła z listy ZUM

Jednym z kolejnych elementów, który ulegnie zmianie w programie "Mój Prąd" w 2024 roku, będzie zasada dotycząca dofinansowania pomp ciepła. Podobnie jak w przypadku programu Czyste Powietrze, wsparcie finansowe będzie przyznawane tylko na te pompy ciepła, które znajdą się na specjalnej liście ZUM (Zintegrowanego Wykazu Urządzeń i Materiałów).

Obecne zasady Nowe zasady w 2024 roku
Brak ograniczeń co do modeli pomp ciepła Dofinansowanie tylko dla pomp ciepła z listy ZUM
Możliwość uzyskania wsparcia na dowolną pompę ciepła Pompy ciepła muszą przejść szczegółowe badania i spełniać określone kryteria

To rozwiązanie ma na celu zapewnienie, że dofinansowanie trafia na urządzenia wysokiej jakości i efektywności. Każda pompa ciepła będzie musiała przejść szczegółowe testy i spełnić ścisłe wymagania, aby kwalifikować się do otrzymania wsparcia w ramach programu "Mój Prąd".

Podsumowanie

Najbliższy rok przyniesie kilka ważnych zmian w programie "Mój Prąd". Już wiadomo, że termin ogłoszenia nowego naboru wniosków do tego programu przypada na drugi kwartał 2024 roku, a budżet Mojego Prądu będzie pochodził z europejskiego Funduszu FEniKS. Oznacza to, że Mój Prąd 2024 będzie dostępny dla szerszego grona beneficjentów.

Pojawiają się również nowe wymagania, takie jak obowiązek instalacji magazynu energii czy konieczność korzystania z pomp ciepła z listy ZUM. Te zmiany mają na celu zapewnienie, że Mój Prąd termin i Mój Prąd budżet będą efektywnie wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii w polskich gospodarstwach domowych.

Najczęściej zadawane pytania

Zgodnie z zapowiedziami, termin ogłoszenia nowego naboru wniosków do programu "Mój Prąd" przypada na drugi kwartał 2024 roku. Oznacza to, że najwcześniej możemy spodziewać się startu programu w kwietniu lub maju przyszłego roku.

Środki na realizację programu "Mój Prąd" w 2024 roku mają pochodzić z Europejskiego Funduszu FEniKS. Dzięki temu będzie możliwe rozliczenie kosztów inwestycji w instalacje fotowoltaiczne nawet z lat 2021-2027.

Limit mocy instalacji fotowoltaicznych kwalifikujących się do dofinansowania z programu "Mój Prąd" prawdopodobnie ulegnie zmianie. Do tej pory wynosił on od 2 do 10 kW, ale w 2024 roku limit ten może zostać podniesiony.

Tak, ale tylko pod warunkiem, że pompa ciepła znajdzie się na specjalnej liście ZUM (Zintegrowanego Udostępniania Metadanych). Oznacza to, że każde urządzenie będzie musiało przejść szczegółowe testy i spełnić określone kryteria.

Tak, jedną z kluczowych zmian w programie "Mój Prąd" na 2024 rok jest wprowadzenie obowiązku instalacji magazynu energii w ramach dofinansowanego systemu fotowoltaicznego. Do tej pory był on elementem opcjonalnym.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Ile prądu zużywa pompa ciepła? Poznaj koszty eksploatacji tego urządzenia
  2. 2 mln zł na modernizację sieci. Umowa ENEA z EBI o podpisanie.um deglaracja.
  3. Kable solarne | Przewód solarny i kabel solarny - Twoje rozwiązanie instalacji fotowoltaicznej
  4. Prosument - definicja, kto to jest i jak zostać prosumentem energetycznym
  5. Ciepło z lodu | Ogrzewanie domu lodowym powietrzem
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Roksana Przybylska
Roksana Przybylska

Jestem pasjonatką życia na wsi i ekologii. Na blogu znajdziesz wiele ciekawych artykułów na temat odnawialnych źródeł energii, domu i budowlanki oraz recenzji filmów i seriali. Razem odkryjmy piękno życia na wsi!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły

AktualnościMałe wiatraki i dopłaty: Konfederacja Lewiatan zabrała głos.

Program "Moja Elektrownia Wiatrowa" z dopłatami do przydomowych małych wiatraków wzbudził kontrowersje. Konfederacja Lewiatan skrytykowała jego wprowadzenie bez należytych analiz. Jednak małe wiatraki mogą przyczynić się do rozwoju energetyki wiatrowej i wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii. Istotna jest zatem przemyślana polityka energetyczna oparta na dogłębnych analizach.