Audyt energetyczny domu jednorodzinnego - jak przygotować się i przeprowadzić?

Audyt energetyczny domu jednorodzinnego - jak przygotować się i przeprowadzić?
Autor Piotr Kozłowski
Piotr Kozłowski02.11.2023 | 7 min.

Audyt energetyczny domu jednorodzinnego to kompleksowe badanie stanu energetycznego budynku mieszkalnego, które pozwala określić, ile energii konsumuje dom oraz jak można zoptymalizować jego efektywność energetyczną. Audyt obejmuje analizę konstrukcji przegród budowlanych, systemów grzewczych, wentylacyjnych i innych instalacji wpływających na zużycie energii. Dzięki niemu można dowiedzieć się, które elementy domu wymagają modernizacji, aby obniżyć rachunki za prąd i ogrzewanie. Pozwala też ubiegać się o dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej w ramach programów takich jak „Czyste Powietrze”.

Kluczowe wnioski:
 • Audyt energetyczny domu jednorodzinnego pozwala zdiagnozować jego energochłonność i zaplanować usprawnienia.
 • Dzięki audytowi można starać się o dofinansowanie termomodernizacji z programów takich jak "Czyste Powietrze".
 • Audyt obejmuje analizę przegród budynku, systemów grzewczych i wentylacyjnych.
 • Dokumentacja audytu zawiera zalecenia poprawy efektywności energetycznej domu.
 • Koszt audytu to średnio 1000-2000 zł, w zależności od wielkości budynku.

Jak przygotować się do audytu energetycznego?

Aby audyt energetyczny przebiegł sprawnie i dostarczył rzetelnych informacji, warto odpowiednio przygotować się do jego przeprowadzenia. Oto kluczowe kroki:

Zgromadź dokumentację budynku - im więcej informacji audytor będzie miał o domu, tym lepiej oceni jego parametry energetyczne. Przygotuj m.in. projekt budowlany i wykonawczy, protokoły odbioru, instrukcje użytkowania urządzeń, rachunki za media itp.

Uporządkuj pomieszczenia - audytor będzie musiał swobodnie poruszać się po domu, aby przeprowadzić pomiary i ocenić stan techniczny poszczególnych elementów. Dopilnuj, by do wszystkich pomieszczeń był łatwy dostęp.

Przygotuj dane o zużyciu mediów - rachunki za prąd, gaz, olej opałowy, drewno pozwolą oszacować rzeczywiste zapotrzebowanie budynku na energię. Im dłuższy okres objęty zebraną historią zużycia, tym lepiej.

Zadbaj o pogodę - optymalne warunki do przeprowadzenia audytu panują przy temperaturze zewnętrznej między 10 a 15°C. Warto też unikać bardzo wietrznych dni.

Wprowadź normalne warunki użytkowania - w dniu audytu warto użytkować dom tak jak zwykle, tj. włączyć ogrzewanie, korzystać z ciepłej wody itp. Pozwoli to audytorowi zaobserwować budynek w rzeczywistych warunkach.

Kiedy najlepiej przeprowadzić audyt energetyczny?

Najdogodniejszy czas na wykonanie audytu energetycznego to okres jesienno-zimowy, a konkretnie miesiące od października do marca. Wynika to z kilku przyczyn:

Stabilne warunki atmosferyczne - temperatura zewnętrzna utrzymuje się wtedy w dość wąskim zakresie 10-15°C, co ułatwia przeprowadzenie precyzyjnych pomiarów izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. Latem, przy upałach, takie badania byłyby utrudnione.

Trwa sezon grzewczy - audytor może sprawdzić w praktyce, jak sprawnie działa system ogrzewania i wentylacji budynku. Obserwacja „na gorąco” daje pełniejszy obraz niż badanie latem, gdy instalacje są wyłączone.

Niższe koszty - wykonawcy mają w okresie jesienno-zimowym mniej pracy, więc chętniej sięgają po zlecenia. Można więc uzyskać korzystniejszą cenę za audyt lub skrócić termin jego wykonania.

Warto jednak pamiętać, że audyt energetyczny można przeprowadzić także wiosną czy latem. Będzie wówczas dostarczał nieco innego rodzaju informacji, np. o funkcjonowaniu systemu chłodzenia budynku.

Czytaj więcej: Fotowoltaika - aplikacja po polsku do paneli i obliczeń instalacji PV

Co obejmuje audyt energetyczny domu jednorodzinnego?

Audyt energetyczny domu jednorodzinnego składa się zwykle z następujących etapów:

 • Wizja lokalna obiektu i inwentaryzacja budowlana.
 • Analiza projektu architektoniczno-budowlanego.
 • Badanie charakterystyki energetycznej przegród budowlanych.
 • Ocena stanu technicznego instalacji grzewczych, wentylacyjnych itp.
 • Pomiary natężenia wentylacji i szczelności budynku.
 • Określenie bilansu energetycznego i wskaźników charakteryzujących obiekt.
 • Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej.
 • Wytyczne co do poprawy efektywności energetycznej budynku.

Audyt kończy się przedstawieniem raportu zawierającego szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań wraz z zaleceniami odnośnie optymalizacji energochłonności obiektu.

Badanie przegród budowlanych

Istotnym elementem audytu jest sprawdzenie izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych, takich jak ściany, stropy, dach czy stolarka okienna i drzwiowa. Do tego służą specjalistyczne urządzenia (np. kamery termowizyjne), dzięki którym możliwe jest zlokalizowanie ewentualnych mostków cieplnych.

Ile kosztuje audyt energetyczny domu jednorodzinnego?

Audyt energetyczny domu jednorodzinnego - jak przygotować się i przeprowadzić?

Koszt audytu energetycznego w domu jednorodzinnym waha się zwykle od 1000 do 2000 zł. Na ostateczną cenę wpływają przede wszystkim:

Czynniki zwiększające cenę Czynniki obniżające cenę
- duża powierzchnia budynku - niewielki metraż domu
- złożone instalacje i systemy grzewcze - prosty system ogrzewania
- wiele dodatkowych usług w audycie - podstawowy zakres audytu

Warto porównać oferty od kilku wykonawców. Różnice w cenie za podobny zakres usługi mogą sięgać nawet kilkuset złotych.

Kto może wykonać audyt energetyczny domu?

Audyt energetyczny budynku może przeprowadzić osoba posiadająca uprawnienia audytora energetycznego. Aby je zdobyć, trzeba spełnić określone warunki:

Wykształcenie techniczne - audytorzy muszą mieć wyższe wykształcenie magisterskie, inżynierskie lub równorzędne w zakresie m.in. budownictwa, energetyki, instalacji sanitarnych i grzewczych.

Doświadczenie zawodowe - wymagane jest co najmniej 3-letnie doświadczenie związane z projektowaniem lub audytem energetycznym w budownictwie.

Ukończone szkolenie - kandydaci na audytorów muszą odbyć akredytowany kurs kończący się egzaminem. Szkolenia prowadzą np. uczelnie techniczne czy izby inżynierów.

Po spełnieniu tych warunków można uzyskać certyfikat audytora energetycznego ważny przez 5 lat. Odpowiednie uprawnienia przyznaje Ministerstwo Infrastruktury.

Jakie dokumenty otrzymasz po audycie energetycznym?

Głównym efektem przeprowadzonego audytu energetycznego jest szczegółowy raport zawierający diagnozę obecnego stanu budynku oraz rekomendacje dotyczące poprawy jego charakterystyki energetycznej.

Dokumenty, jakie otrzymuje się po audycie energetycznym domu jednorodzinnego:

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej - zawiera m.in. informacje o rocznym zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania i wentylacji budynku oraz klasę energetyczną obiektu.
 • Raport - opisuje szczegółowo stan budynku, wyniki przeprowadzonych badań i testów oraz propozycje usprawnień wraz z ich szacunkową opłacalnością.
 • Zaświadczenie o przeprowadzeniu audytu - dokument dla urzędu, niezbędny przy staraniu się o środki na poprawę efektywności energetycznej domu w ramach programów dotacyjnych.

Otrzymana dokumentacja dostarcza cennych informacji, pozwalających zaplanować optymalne działania termomodernizacyjne i w efektywny sposób poprawić charakterystykę energetyczną budynku.

Podsumowanie

Audyt energetyczny domu jednorodzinnego to kompleksowa analiza budynku mieszkalnego mająca na celu ocenę jego faktycznych potrzeb energetycznych i wskazanie możliwości ich optymalizacji. Audyt energetyczny obejmuje badanie stanu przegród zewnętrznych, systemów grzewczych, wentylacyjnych i innych instalacji wpływających na zużycie energii w budynku. Dzięki audytowi można nie tylko zdiagnozować obecną charakterystykę energetyczną domu, ale też stworzyć plan jego docieplenia i modernizacji urządzeń (czyli audytu termomodernizacyjnego) tak, aby obniżyć rachunki za media.

Audyt cieplny pozwala określić izolacyjność cieplną przegród i wykryć ewentualne mostki termiczne. Natomiast szczegółowe badanie instalacji grzewczych i wentylacyjnych umożliwia ocenę ich faktycznej sprawności i stanu technicznego. Całościowe podejście do analizy budynku zapewnia rzetelny obraz jego energochłonności i pozwala stworzyć optymalny plan modernizacji.

Audyt energetyczny budynku mogą wykonywać jedynie specjaliści posiadający odpowiednie uprawnienia - audytorzy energetyczni. Aby je zdobyć, trzeba mieć wykształcenie techniczne, praktykę zawodową w branży budowlanej oraz ukończyć akredytowany kurs. Warto zlecić audyt doświadczonemu audytorowi, który przeprowadzi kompleksowe badania i przedstawi rzetelny raport.

Audyt energetyczny dostarcza cennych informacji pozwalających poprawić charakterystykę energetyczną domu jednorodzinnego i obniżyć jego rachunki za ogrzewanie oraz energię. To kluczowy pierwszy krok w drodze do termomodernizacji budynku i zwiększenia jego efektywności energetycznej.

Najczęściej zadawane pytania

Audyt energetyczny nie jest obowiązkowy dla domów jednorodzinnych. Jednak warto go wykonać, by poznać faktyczne zapotrzebowanie budynku na energię. Audyt pozwala też starać się o dofinansowanie termomodernizacji z programów takich jak "Czyste Powietrze".

Optymalnym okresem na audyt domu jednorodzinnego jest jesień lub zima, kiedy można zbadać izolacyjność przegród w realnych warunkach ogrzewania obiektu. Audyt można jednak wykonać o każdej porze roku.

Średni koszt audytu energetycznego domu jednorodzinnego to 1000-2000 zł w zależności od metrażu i zakresu badań. Im większy i bardziej złożony dom, tym wyższa cena.

Raport z audytu energetycznego domu zawiera m.in. ocenę stanu przegród i instalacji, obliczenia zapotrzebowania na energię, klasę energetyczną oraz rekomendacje dotyczące poprawy efektywności energetycznej.

Nie, audytorzy energetyczni są zobowiązani do zachowania poufności. Wszystkie dane pozyskane podczas audytu są wykorzystywane wyłącznie do wykonania raportu dla klienta.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Ile prądu zużywa pompa ciepła? Poznaj koszty eksploatacji tego urządzenia
 2. 23000 wnioskodawców oczekuje na zaległe wypłaty - NFOŚiGW i Czyste Powietrze - aktualizacja
 3. Kable solarne | Przewód solarny i kabel solarny - Twoje rozwiązanie instalacji fotowoltaicznej
 4. Prosument - definicja, kto to jest i jak zostać prosumentem energetycznym
 5. Ciepło z lodu | Ogrzewanie domu lodowym powietrzem
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Piotr Kozłowski
Piotr Kozłowski

Jestem entuzjastą życia na wsi i zielonych technologii. W moich tekstach znajdziesz wiele informacji na temat odnawialnych źródeł energii, budowlanki i recenzji filmów i seriali.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły