2 mln zł na modernizację sieci. Umowa ENEA z EBI o podpisanie.um deglaracja.

2 mln zł na modernizację sieci. Umowa ENEA z EBI o podpisanie.um deglaracja.
Autor Roksana Przybylska
Roksana Przybylska06.02.2024 | 6 min.

Modernizacja sieci energetycznej jest kluczowa dla transformacji energetycznej w Polsce. Enea Operator podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 2 mln zł, która ma wesprzeć niezbędne inwestycje w infrastrukturę. Środki te zostaną przeznaczone na rozbudowę i unowocześnienie istniejących linii przesyłowych, integrację odnawialnych źródeł energii oraz instalację inteligentnych liczników. Działania te ułatwią przyłączanie nowych prosumentów do sieci i zarządzanie ruchem energii. Umowa wpisuje się w realizację celów programu RePowerEU i przyspieszenie dekarbonizacji polskiej energetyki.

Inwestycje Enei w modernizację sieci

Enea Operator podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na kwotę 2 mln zł na modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnej. Środki te mają kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej w Polsce i integracji odnawialnych źródeł energii (OZE).

Planowane inwestycje obejmują przede wszystkim budowę nowych linii energetycznych średniego i niskiego napięcia. Pozwolą one na przyłączanie nowych odbiorców do sieci, w tym gospodarstw domowych i firm inwestujących w fotowoltaikę.

Rozbudowa infrastruktury zwiększy również możliwości integracji OZE z systemem elektroenergetycznym. A to kluczowe zadanie, jako że udział zielonej energii w miksie energetycznym rośnie z roku na rok.

Integracja energetyki rozproszonej

Kolejne istotne działanie to instalacja inteligentnych liczników energii. Umożliwią one bardziej efektywne zarządzanie siecią dystrybucyjną i integrację rosnącej liczby źródeł rozproszonych.

Zgodnie z danymi URE, na koniec 2022 r. Enea Operator miała przyłączonych do swojej sieci ponad 151 tys. odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy przekraczającej 4,3 GW. Widać więc ogromny postęp w tej dziedzinie.

Rozbudowa infrastruktury sieciowej

Jak podkreśla prezes Enei Paweł Majewski, rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnej jest kluczowa dla efektywnej integracji i wykorzystania OZE. Stąd duży nacisk na inwestycje w tym obszarze.

Środki z EBI posłużą także do modernizacji i rozbudowy istniejących linii energetycznych. Przestarzała infrastruktura w wielu miejscach nie jest w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na moc, co powoduje awarie i przerwy w dostawach.

Tymczasem zgodnie z danymi URE, na koniec 2022 r. operatorzy systemów dystrybucyjnych wydali w Polsce aż 7 tys. odmów przyłączenia OZE do sieci. Tym samym straciliśmy możliwość pozyskania 51 GW „zielonej” mocy.

Problemy do rozwiązania

Widać więc wyraźnie, że problemy z przyłączaniem nowych źródeł energii do KSE wynikają w dużej mierze ze złego stanu technicznego infrastruktury przesyłowej. A ta wymaga pilnych inwestycji niezależnie od operatora systemu dystrybucyjnego.

Czytaj więcej: Zakończono przyjmowanie wniosków do piątej edycji Mój Prąd: co teraz?

Integracja OZE z siecią dystrybucyjną

Inwestycje realizowane przez Eneę Operator mają ułatwić przyłączanie do sieci nowych odnawialnych źródeł energii. Firma systematycznie zwiększa możliwości w tym zakresie.

W ciągu 2022 r. operator przyłączył do swojej sieci dystrybucyjnej ponad 151 tys. instalacji OZE o łącznej mocy przekraczającej 4,3 GW. Natomiast w ciągu trzech kwartałów 2023 roku do sieci podłączono kolejne 18 tys. "zielonych" źródeł energii o mocy 1,1 GW.

Tempo przyłączeń robi wrażenie i pokazuje, jak istotne są inwestycje w infrastrukturę, by nadążała za rosnącym zapotrzebowaniem. Tylko w ten sposób możliwe będzie osiągnięcie celów programu RePowerEU i transformacji systemu elektroenergetycznego w Polsce.

Liczba przyłączonych OZE 151 tys.
Łączna moc przyłączonych OZE 4,3 GW
Liczba przyłączonych OZE w 3 kwartałach 2023 r. 18 tys
Moc przyłączonych OZE w 3 kwartałach 2023 r. 1,1 GW

Powyższe dane dobrze obrazują skalę działań Enei Operator na rzecz integracji OZE. Widać też potencjał do dalszego, dynamicznego rozwoju fotowoltaiki i mikroinstalacji w Polsce.

Instalacja inteligentnych liczników energii

2 mln zł na modernizację sieci. Umowa ENEA z EBI o podpisanie.um deglaracja.

Istotnym elementem inwestycji będzie także instalacja nowoczesnych, inteligentnych liczników energii. Ułatwią one zarządzanie siecią dystrybucyjną i pozwolą na efektywniejszą integrację rosnącej liczby źródeł rozproszonych.

Inteligentne opomiarowanie umożliwi precyzyjny monitoring parametrów sieci i szybką reakcję w przypadku zakłóceń. To z kolei przełoży się na większą niezawodność dostaw energii do odbiorców.

Nowoczesne liczniki pozwolą również na wprowadzenie elastycznych taryf, dostosowanych do rzeczywistego zapotrzebowania na energię w ciągu doby. Może to przynieść konkretne oszczędności dla prosumentów i odbiorców energii.

Wsparcie EBI dla transformacji energetycznej

Inwestycje realizowane przez Eneę wpisują się w globalne dążen

Inwestycje realizowane przez Eneę wpisują się w globalne dążenia do transformacji energetycznej i dekarbonizacji gospodarki. Stąd wsparcie ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla tego typu projektów.

Jak podkreśla wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, środki dla Enei Operator mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia zmian w polskim systemie elektroenergetycznym. Inwestycje te przyczynią się do zwiększenia udziału OZE i poprawy efektywności infrastruktury przesyłowej.

Modernizacja sieci dystrybucyjnej to jeden z filarów transformacji energetycznej nie tylko w Polsce, ale i całej UE. Stąd mocne podkreślenie tej kwestii w programie RePowerEU. A Enea wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

Przyłączanie nowych źródeł OZE do sieci

Tempo przyłączania instalacji fotowoltaicznych i innych OZE rośnie z roku na rok. Tylko w 2023, w ciągu 3 kwartałów, Enea Operator przyłączyła do swojej sieci 18 tys. nowych "zielonych" źródeł o mocy 1,1 GW.

A to przekłada się na konkretne korzyści dla osób inwestujących we własne mikroinstalacje PV. Szybki proces przyłączenia oznacza szybszy zwrot z inwestycji i realne oszczędności na rachunkach za prąd.

W 2023 roku zwiększyliśmy możliwości przyłączania nowych źródeł OZE o kolejny 1 GW. Chcemy aktywnie wspierać rozwój prosumentów i przyspieszyć zieloną transformację polskiej energetyki.

- powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea SA.

Widać wyraźnie, że inwestycje operatora idą w parze ze wzrostem popularności fotowoltaiki w Polsce. A przełoży się to na realizację celów związanych z udziałem OZE w finalnym zużyciu energii na 2030 r. określonych przez Komisję Europejską.

Podsumowanie

Modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnej to kluczowy element transformacji energetycznej w Polsce. Umowa Enei Operator z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym o wartości 2 mln zł ma wesprzeć niezbędne inwestycje w tym obszarze. Pozwolą one na lepszą integrację odnawialnych źródeł energii, rozwój prosumentów i poprawę niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Środki mają posłużyć głównie do budowy nowych linii energetycznych oraz modernizacji i rozbudowy już istniejącej infrastruktury. Przyłączanie kolejnych instalacji PV do sieci będzie zdecydowanie łatwiejsze. To dobra informacja dla wszystkich zainteresowanych inwestycją we własną "zieloną" energię.

Kolejnym ważnym elementem są inteligentne liczniki energii. Usprawnią one zarządzanie siecią dystrybucyjną i pozwolą efektywniej integrować rosnącą liczbę rozproszonych źródeł OZE. To z kolei oznacza większą niezawodność dostaw prądu dla końcowych odbiorców.

Wszystkie zaplanowane inwestycje Enei Operator znacząco przybliżą Polskę do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie RePowerEU. Transformacja systemu elektroenergetycznego nabiera tempa, a udział zielonej energii w miksie sukcesywnie rośnie. To dobra wiadomość zarówno z punktu widzenia prosumentów, jak i całej gospodarki.

Najczęstsze pytania

Celem umowy jest pozyskanie środków na modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnej w celu lepszej integracji odnawialnych źródeł energii i transformacji systemu elektroenergetycznego w Polsce.

Środki posłużą głównie do budowy nowych linii energetycznych, modernizacji istniejącej infrastruktury oraz instalacji inteligentnych liczników energii dla efektywniejszego zarządzania siecią.

Inwestycje ułatwią przyłączanie nowych źródeł OZE do sieci, zwiększą niezawodność dostaw energii oraz pozwolą na lepszą kontrolę i pomiar zużycia przez inteligentne liczniki.

Z inwestycji skorzystają przede wszystkim obecni i przyszli prosumenti, dla których łatwiejsze będzie przyłączenie instalacji PV do sieci. Poprawi się również jakość i bezpieczeństwo dostaw energii dla wszystkich odbiorców.

Enea planuje dalsze inwestycje w rozbudowę i modernizację infrastruktury, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na moc i umożliwić integrację większej liczby odnawialnych źródeł energii. Cel to pełna transformacja systemu elektroenergetycznego.

5 Podobnych Artykułów

  1. Ile prądu zużywa pompa ciepła? Poznaj koszty eksploatacji tego urządzenia
  2. 23000 wnioskodawców oczekuje na zaległe wypłaty - NFOŚiGW i Czyste Powietrze - aktualizacja
  3. Kable solarne | Przewód solarny i kabel solarny - Twoje rozwiązanie instalacji fotowoltaicznej
  4. Prosument - definicja, kto to jest i jak zostać prosumentem energetycznym
  5. Ciepło z lodu | Ogrzewanie domu lodowym powietrzem
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Roksana Przybylska
Roksana Przybylska

Jestem pasjonatką życia na wsi i ekologii. Na blogu znajdziesz wiele ciekawych artykułów na temat odnawialnych źródeł energii, domu i budowlanki oraz recenzji filmów i seriali. Razem odkryjmy piękno życia na wsi!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły

AktualnościMałe wiatraki i dopłaty: Konfederacja Lewiatan zabrała głos.

Program "Moja Elektrownia Wiatrowa" z dopłatami do przydomowych małych wiatraków wzbudził kontrowersje. Konfederacja Lewiatan skrytykowała jego wprowadzenie bez należytych analiz. Jednak małe wiatraki mogą przyczynić się do rozwoju energetyki wiatrowej i wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii. Istotna jest zatem przemyślana polityka energetyczna oparta na dogłębnych analizach.